Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

O Ośrodku

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, działającą na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 598, z późn. zm.) oraz Regulaminu organizacyjnego Ośrodka nadanego przez Głównego Inspektora Pracy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o PIP do zadań Ośrodka należy szkolenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz upowszechnianie wiedzy i informacji, a także doradztwo w zakresie ochrony pracy. Wypełniając je, Ośrodek:

  • organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu inspektora pracy w ramach aplikacji inspektorskiej,
  • uczestniczy w projektowaniu i planowaniu oraz organizuje i prowadzi szkolenia doskonalące - specjalistyczne i kompetencyjne dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w ramach programu ich rozwoju zawodowego,
  • uczestniczy w kształtowaniu dialogu społecznego poprzez organizację i prowadzenie szkoleń prewencyjnych dla społecznych inspektorów pracy i innych grup pracowniczych oraz związkowych partnerów społecznych,
  • upowszechnia wiedzę i informacje z zakresu ochrony i kultury pracy, bierze udział w organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych i programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy,
  • tworzy bazę wykwalifikowanych wykładowców z dziedziny ochrony pracy i wspiera ich rozwój,
  • zapewnia organizację i współorganizację krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji PIP.

Linki

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy - informacja w Polskim Języku Migowym (PJM)

Szukaj

Logo PIP

Menu