Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu prowadzi szkolenia na rzecz związków zawodowych, wypełniając w ten sposób ustawowe zadanie współdziałania z partnerami społecznymi. Szkolenia inicjowane są zarówno przez Ośrodek Szkolenia, jak również z inicjatywy partnerów społecznych, a tematyka szkoleń jest dostosowywana do aktualnych problemów prawa pracy.

Zagadnienia i harmonogramy szkoleń każdorazowo są dostosowywane do potrzeb odbiorców wydarzenia, w sposób odpowiadający oczekiwaniom. Mając na uwadze komfort uczestnictwa w szkoleniach realizowane są one w formie hybrydowej, umożliwiającej wybór uczestnictwa w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Rozwiązanie tego rodzaju zwiększa dostępność wiedzy oraz zakres oddziaływania.

Szczególnym obszarem szkoleń dla związków zawodowych jest dziedzina promowania wysokiej kultury pracy i dobrych praktyk w zakładach pracy, tak aby wspierać działaczy związkowych w procesie reprezentowania interesów pracowniczych, ale również tworzenia prawa wewnątrzzakładowego w postaci regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy. Szkolenia obejmują również problematykę uprawnień związków zawodowych w zakładzie pracy, dla rozwinięcia słusznego oddziaływania reprezentacji pracowniczej na funkcjonowanie zakładu pracy. Rola związków zawodowych dla adekwatnej partycypacji pracowniczej jest nie do przecenienia wobec czego Ośrodek Szkolenia dedykuje różne formy zdobywania wiedzy dla działaczy związkowych.

Wieloletnie doświadczenie Ośrodka Szkolenia we współpracy z organizacjami związkowymi, gwarantuje wysoki poziom realizowanych szkoleń co stanowi istotny czynnik kształtowania dialogu społecznego, istotnego dla rozwoju idei społecznej gospodarki rynkowej. Współdziałanie w tej dziedzinie jest szczególnie istotne wobec zmieniających się przepisów prawa pracy, a także dokonującego się postępu społecznego, organizacyjnego oraz technologicznego.

Szukaj

Logo PIP

Menu