Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Ośrodek prowadzi kursy podstawowe dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujące do opiniowania projektów w zakresie bhp i ergonomii oraz szkolenia okresowe dla osób z uprawnieniami rzeczoznawcy, którzy co 5 lat uaktualniają swoje uprawnienia.

Rzeczoznawca ds. BHP posiada uprawnienia do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
Na podstawie § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2007.247.1835, z późn. zm.) rzeczoznawca jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez udział, nie rzadziej niż co 5 lat, w okresowych szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców w jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Głównego Inspektora Pracy.
 
Zakres tematyczny:
  • wymagania w zakresie bhp wynikające ze zmian w prawie budowlanym i przepisach wykonawczych,
  • wymagania w zakresie bhp wynikające ze zmian w przepisach prawa pracy,
  • wymagania związane z ochroną przeciwpożarową,
  • wymagania ergonomiczne w projektowaniu obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy,
  • ocena zgodności wyrobów,
  • wymagania w zakresie instalacji elektroenergetycznych,
  • opiniowanie dokumentacji projektowej.

Organizacja szkolenia: 3 dni / 22 godziny

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

Termin szkolenia: 16-18 października 2024 r.

Cena szkolenia: 1220 zł brutto

Więcej informacji odnośnie szkolenia: p. Joanna Politowska, tel. (71) 37 10 364, e-mail: joanna.politowska@os.pip.gov.pl

 

 

Szukaj

Logo PIP

Menu