Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 9 października 2023
3:3 minut
Rozpoczęcie konferencji

W dniu 6 października 2023 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa współorganizowana z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem konferencji była rola Państwowej Inspekcji Pracy jako gwaranta ładu społecznego, a jej celem było ukazanie znaczenia Inspekcji i wielowymiarowości jej działań w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Katarzynę Łażewską-Hrycko - Głównego Inspektora Pracy oraz prof. dr. hab. Roberta Olkiewicza - JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Dariusz Mińkowski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników przez Katarzynę Łażewską-Hrycko - Głównego Inspektora Pracy. Inauguracyjne wystąpienie przedstawił prof. dr hab. Bartłomiej Krzan - Vice Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Andrzej Wlazło - dyrektor Ośrodka Szkolenia.

Otwarcie konferencji przez Dariusz Mińkowskiego
Otwarcie konferencji przez Dariusza Mińkowskiego - Zastępcę Głównego Inspektora Pracy.

Szczególną rolę i znaczenie Urzędu nakreślił w wykładzie „Państwowa Inspekcja Pracy jako element ładu społeczno-prawnego” profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Dariusz Makowski, uwypuklając te zadania, które stanowiły podstawę wyłonienia inspekcji pracy, tj. ochronę zdrowia i życia pracujących oraz zapewnienie pokoju społecznego, w ujęciu historycznym jak również współczesnym.

W kolejnym wykładzie Łukasz Paroń - kierownik Działu Szkoleń OS PIP przedstawił współczesne znaczenie funkcji koncyliacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i jej przejawy względem aktywności inspektorów pracy wobec pracodawców, pracowników, związków zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy.

Profesor dr hab. Krzysztof Ślebzak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w inspirujący sposób przedstawił rolę Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, co wywołało ożywioną dyskusję poświęconą zagadnieniom definiowaniu ładu społecznego w zakresie prawa do ubezpieczeń.

W kolejnej części konferencji dr hab. Joanna Unterschütz, prof. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, poruszyła szczególnie istotną tematykę, nabierającą wymiaru międzynarodowego, tj. rolę Inspekcji Pracy a przestrzeganie europejskiego prawa pracy.

Wiele zainteresowania wywołał wykład „Wpływ Państwowej Inspekcji Pracy na kształtowanie form prawnych zatrudnienia” wygłoszony przez dr hab. Artura Tomanka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnie interesujące były rozważania dotyczące projektów wprowadzenia decyzji administracyjnych ustalających istnienie stosunku pracy.

Wykład prof. Artura Tomanka
Wykład dr. hab. Artura Tomanka - profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolejny wymiar aktywności Państwa w sferze ochrony pracy przedstawiony został przez dr hab. Teresę Wykę, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, podczas referatu „Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jako element ładu społecznego”.

Szczególnie interesujący i ilustrujący wielowątkowość aktywności Państwowej Inspekcji Pracy zawierał wywód przedstawiony przez dr. Łukasza Sztycha - Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, nt. „Współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z innymi instytucjami i organizacjami”.

Konferencja wywołała ożywioną dyskusję m. in. nt. trudności związanych z ustalaniem istnienia stosunku pracy przez państwowych inspektorów pracy oraz wykroczeń z tym związanych, zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z innymi organizacjami w kontekście przekazywania dokumentacji, wyłączenia PIP spod zakresu działania ustawy Prawo przedsiębiorców, niedoskonałości w dziedzinie konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

W konkluzjach konferencji, po przeprowadzonej dyskusji, zaakcentowano zasadność traktowania Państwowej Inspekcji Pracy jako gwaranta ładu społecznego i jej znaczenie dla spokoju klimatu społecznego.

Galeria

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu