Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 22 czerwca 2023
1:31 minut
Przedstawiciele jednostek podpisujący porozumienie

Przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu oraz wrocławskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podpisali w dniu 26 kwietnia 2023 roku porozumienie o współpracy.

Założenia porozumienia

Głównym założeniem porozumienia jest partnerska współpraca w działaniach mających służyć kształtowaniu prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osób świadczących pracę, a także doradztwo i upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony pracy. Porozumienie ukierunkowane jest na identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w dziedzinie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rozwoju dialogu społecznego. Wspólnym zamiarem i dążeniem Sygnatariuszy Porozumienia jest upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu ochrony pracy, w sposób zmierzający do realizacji konstytucyjnego prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

O współpracy

Współpraca będzie realizowana różnymi metodami i obejmować będzie podejmowanie wspólnych działań informacyjnych i popularyzatorskich w obszarze prawa pracy, w szczególności w dziedzinie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zakładane jest wspólne podejmowanie działalności doradczej z zakresu prawnej ochrony pracy w formule szkoleń, seminariów, konferencji. Jednocześnie projektuje się, w ramach aktywności Stron Porozumienia, wzajemne przekazywanie informacji dotyczących podejmowanych inicjatyw szkoleniowych, organizacji seminariów, konferencji, sympozjów, itp. Efektywne działania Stron Porozumienia zakładają ponadto utrzymywanie stałego kontaktu związanego z zakresem realizacji zadań ustawowych i statutowych obu Stron oraz promowanie inicjatyw i działalności podnoszących kulturę pracy.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu reprezentował Andrzej Wlazło, Dyrektor Ośrodka. Stronę OSPSBHP reprezentowali: Barbara Jabłońska, Prezes Stowarzyszenia oraz Marek Brennensthul, sekretarz Stowarzyszenia.

 

Galeria

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu