Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 25 maja 2023
1:35 minut
Forum Ochrony Pracy

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu w dniu 10 marca 2023 r. zorganizował otwarte seminarium szkoleniowe poświęcone przesiewowej kontroli trzeźwości pracownika oraz środków działających na organizm podobnie do alkoholu.

Tematyka seminarium

Prezentowana problematyka znajduje się w centrum zainteresowania stron stosunku pracy, ze względu na fundamentalne znaczenie dla zapewnienia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wcześniejsze kontrowersje związane z możliwością prowadzenia badań prewencyjnych. Zagadnienia prezentowane podczas seminarium obejmowały w szczególności omówienie przesłanek materialnych kontroli prewencyjnej na obecność alkoholu w organizmie, a także kontroli na okoliczność uzasadnionego podejrzenia wobec pracownika pozostawania pod wpływem alkoholu. Szczególnie duże zainteresowanie, ze względu na walory praktyczne, wywołały materie związane z postanowieniami aktów prawa wewnątrzzakładowego umożliwiające i regulujące prowadzenie badań trzeźwościowych. Uwzględniając względy bezpieczeństwa i higieny pracy akcentowano również obowiązek odsunięcia od pracy pracownika pozostającego po użyciu alkoholu oraz konsekwencje wynikające z tego faktu.

Seminarium szkoleniowe poprowadził Marek Choczaj – starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, a poprzedziło je wystąpienie Aleksandry Ługowskiej z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, która zaprezentowała kierunki działalności prewencyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i zachęciła do udziału pracodawców w dedykowanych programach podnoszących kulturę pracy.

W trakcie seminarium zorganizowane zostało również stanowisko eksperckie przy którym dyżurował Łukasz Paroń – kierownik Działu Szkoleń OS PIP i odpowiadał na pytania dotyczące bieżących problemów związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją wśród przedstawicieli pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reprezentantów partnerów społecznych.

Galeria

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu