Dodano: 6 listopada 2023
2:9 minut
Aula konferencyjna

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu współorganizował w dniach 26-27 października 2023 r. wraz z Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Krakowską Konferencję Naukowo-Techniczną „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Budownictwie”.

O konferencji

Była to już druga edycja tej konferencji, która tym razem została zorganizowana w dolnośląskiej siedzibie Ośrodka Szkolenia. Tematyka konferencji była bardzo zróżnicowana i dostosowana do problematyki realizacji procesów i inwestycji budowlanych. Ponadto, jest szczególnie istotna z perspektywy realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy 3-letniej kampanii „Budowa. Stop wypadkom”, która ma charakter zarówno kontrolny, jak i prewencyjny.

Dwudniowa konferencja została podzielona na sześć sesji tematycznych. Podczas pierwszej sesji omawiano problematykę badań i analiz zdarzeń niebezpiecznych w budownictwie, uwzględniając zarówno aspekty naukowe jak również i praktyczne w postaci doświadczeń państwowych inspektorów pracy. Druga sesja obejmowała dziedzinę innowacyjnych rozwiązań stosowanych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w budownictwie, która jest szczególnie istotna z perspektywy stałego podnoszenia kultury bezpieczeństwa na budowach. Podczas trzeciej sesji skupiono się na obszarze rusztowań budowlanych, które są niezbędną częścią krajobrazu budowy. Ta część konferencji obejmowała zarówno wykłady eksperckie jak również część praktyczną w postaci pokazu montażu rusztowania.

W drugim dniu konferencji, podczas sesji czwartej podniesiono istotną tematykę aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy na placu budowy, która odgrywa fundamentalną rolę, mając na uwadze konieczność ochrony życia i zdrowia osób wykonujących pracę. Sesja piąta poświęcona była bezpieczeństwu pracy w realizacji obiektów budowlanych, która koncentrowała się na zróżnicowanych zagadnieniach technicznego wymiaru procesu budowlanego. Ostatnia, szósta, sesja skoncentrowana była na problematyce czynników szkodliwych na placu budowy.

Podsumowanie

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli świata nauki i praktyki. Stacjonarnie w wydarzeniu uczestniczyło 180 osób, a dodatkowych 200 korzystało z formuły udziału on-line zapewniającej bezpośredni przekaz. Szczególnie duże zainteresowanie dotyczyło pokazów bezpiecznego montażu i demontażu rusztowań zorganizowane na zewnątrz Ośrodka Szkolenia. Podziękowania od Organizatorów konferencji można przeczytać tutaj: Podziękowania Organizatorów II edycji Konferencji Naukowo-Technicznej.

Przegląd Budowlany

W „Przeglądzie budowlanym” nr 9-10 opublikowano wszystkie artykuły, które zostały wygłoszone podczas konferencji, a które dodatkowo przeszły pozytywnie proces recenzji. Wydawnictwo można bezpłatnie pobrać na stronie konferencji: https://konferencjabhp2023.pwr.edu.pl/aktualnosci/publikacje-13.html

Galeria