Dodano: 4 lipca 2023
0:58 minut
Podpisanie Protokołu o współpracy i wymianie informacji

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu gościł przedstawicieli czeskiej inspekcji pracy. Podczas wizyty podpisano Protokół o współpracy i wymianie informacji.

Przedstawiciele kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy na czele z główną inspektor pracy Katarzyną Łażewską-Hrycko uczestniczyli w dniu 6 czerwca 2023 roku w spotkaniu z delegatami czeskiego Urzędu. Delegacji przewodniczył Rudolf Hahn, Inspektor Generalny czeskiego Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy.

O protokole

Podpisany protokół stanowi efekt wieloletniej współpracy polskiej inspekcji pracy oraz jej czeskiego odpowiednika. Dokument ten reguluje m. in. kwestie zwalczania naruszania praw pracowniczych w Republice Czeskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej, związane z dynamicznymi zmianami w obu krajach. Katarzyna Łażewska-Hrycko zauważyła, że dokument obejmuje również zagadnienie przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych do Czech i Polski, a także zwalczania nielegalnych praktyk naruszających prawa pracownicze w obu krajach. Rudolf Hahn, Szef czeskiego Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy stwierdził, że polska inspekcja pracy to urząd z którym jego czeski  odpowiednik prowadzi intensywną współpracę, a podpisany protokół otwiera możliwość współpracy w nowych obszarach i dziedzinach.

Galeria